PIANTI Main 1

Idź do spisu treści

Menu główne:

Specjalizacja firmy koncentruje się wokół tworzenia rozwiązań wspierających zarządzanie procesami biznesowymi, obejmującymi konsulting strategiczny, a także problemami związanymi z prawami własności intelektualnej i licencjami również w przypadkach gdy mogą one być przedmiotem umowy licencji lub franszyzy z innymi spółkami, które chcą użytkować te prawa.

Nasza firma wykona opinie zdolności patentowej badanej technologii czy tez rozwiązania patentowego, a także jest w stanie znaleźć odpowiednie wsparcie biznesowe dla projektów oraz ich źródła finasowania.

Przedstawiamy możliwości finansowania ochrony własności intelektualnej co zazwyczaj stanowi element szerszego przedsięwzięcia, którego celem powinno być przeprowadzenie odpowiednich badań, opracowanie nowego produktu, wdrożenie go do produkcji lub przeprowadzenie wszystkich tych prac w ramach jednego przedsięwzięcia.

Oprócz wyżej wymienionej działalności konsultingowej, nasza firma jest zaangażowana w zarzadzanie następujących projektów;
-badanie nad opracowaniem zastosowania paliw nowej generacji    
-badanie nad usprawnieniem systemu komunikacji samochodowej 
-zatrudnianie obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej w ramach posiadanej  Agencji Pracy Tymczasowej PIANTI


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego